Przewodnik po e-portfolio

Instrukcje:

 

E-portfolio oraz inne materiały wspomagające ewaluację zostały stworzone w taki sposób, by  mogły być z łatwością adaptowane dla potrzeb oceny własnej studenta (self-assessment), oceny rówieśniczej (peer assessment) lub do oceny przez nauczyciela ( teacher assessment). Doradzamy, by wybrać te  z dostępnych tu materiałów, które są najwłaściwsze dla twoich potrzeb, i które najlepiej sprawdzą się w twoim kontekście. Jeśli jesteś wykładowcą, możesz skoncentrować się tylko na jednym aspekcie kompetencji w danym zestawie deskryptorów oraz sporządzić odpowiadającą im tabele kryteriów oceny, którą będziesz mógł wykorzystać oceniając pracę studentów w projekcie. Możesz też zadecydować, że lepszym wyjściem będzie uzgodnienie ze studentami, które  z kompetencji są priorytetowe dla nich oraz uzgodnić, że rozwój tychże będzie poświadczony przez nich odpowiednimi przykładami z wymiany.

 

Jeżeli pracujesz samodzielnie, możesz sam zdecydować, które kompetencje chciałbyś lub powinieneś rozwijać a następnie regularnie potwierdzać ich przyrost przykładami z projektów, w których bierzesz udział. Dane te mogą być uzupełnione komentarzami z Twojego osobistego dziennika refleksji. Najlepiej byłoby, gdyby materiały te były wykorzystane razem, w ten sposób, że deskryptory służą ustaleniu celów, cele są poparte odpowiednimi fragmentami twojej pracy oraz własną refleksją, które z kolei są ocenione według tabeli kryteriów opartej o deskryptory.

 

 

 

Back to top | Next...

EU Life Long Learning logo

Disclaimer

Users are responsible for the content they enter. Note that some of your content will be publicly visible.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.