Warsztaty na temat wymian online

 

 

Czy Państwa uczelnia jest zainteresowana specjalistycznym szkoleniem w zakresie organizacji i prowadzenia projektów telekolaboracyjnych?

 

Projekty telekolaboracyjne, zwane też interkulturowymi wymianami online (ang. Online Intercultural Exchanges)  umożliwiają współpracę grupom studenckim uczącym się w geograficznie odległych od siebie miejscach. W projektach takich zwykle uczestniczą grupy z dwóch różnych krajów, z których każda uczy się języka swojego partnera. Nie jest to jednak jedyna opcja – projekty takie mogą być dużo bardziej złożone i mogą angażować studentów z kilku krajów używających jednego języka komunikacji, np. angielskiego, jako lingua franca. Dzięki swojej elastyczności, mają one ogromny potencjał dla studentów wszystkich kierunków.

 

Badania pokazują, że projekty telekolaboracyjne mają ogromny potencjał dla wszystkich uczestników edukacji akademickiej. Jest to efektywne narzędzie rozwijania nie tylko kompetencji językowych, ale także kompetencji interkulturowej oraz kompetencji społecznych. Jest to również doskonała forma przygotowania do rzeczywistej wymiany studenckiej, a także alternatywa dla tych studentów, którzy w takich wymianach nie mogą brać udziału z powodów osobistych lub finansowych. Interkulturowe wymiany online mogą także stanowić bardzo ważny element polityki  internacjonalizacji danej uczelni oraz tzw. mobilności hybrydowej (ang. blended mobility), w której rzeczywiste wyjazdy na uczelnie partnerskie są wspierane online.

 

Pomimo tych wszystkich zalet, organizacja projektów telekolaboracyjnych może stanowić wyzwanie, zwłaszcza na etapie ich wdrażania i integrowania z uczelnianymi programami studiów. Znalezienie właściwego partnera,  stworzenie odpowiedniego scenariusza oraz zintegrowanie go z programem nauczania może być skomplikowane. Biorąc to pod uwagę, Konsorcjum UNI- Collaboration, grupa doświadczonych praktyków, specjalistów i badaczy z różnych części Europy, oferuje zainteresowanym instytucjom seminaria i warsztaty dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Warsztaty mogą być prowadzone w różnych językach i są dopasowywane do potrzeb i oczekiwań danej instytucji.

 

Oto lista zagadnień, które stanowią przedmiot warsztatów:

 

  • W jaki sposób integrować wymiany online z programami wymian Erasmus;
  • W jaki sposób zorganizować udaną wymianę wirtualną na poziomie akademickim;
  • W jaki sposób tworzyć i wykorzystywać efektywne sekwencje zadań dydaktycznych online;
  • W jaki sposób radzić sobie z konfliktami i problemami o podłożu interkulturowym;
  • W jaki sposób wybrać właściwe narzędzia do pracy online;
  • W jaki sposób zintegrować wymiany interkulturowe z akademickimi programami nauczania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat organizacji warsztatów w Państwa uczelni i ich szacowanego kosztu, prosimy o kontakt z Konsorcjum Uni-Collaboration. Adres email: intentproject@gmail.com

EU Life Long Learning logo

Disclaimer

Users are responsible for the content they enter. Note that some of your content will be publicly visible.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.