Materiały szkoleniowe

 

Ta część platformy poświęcona jest różnym aspektom organizowania oraz prowadzenia wymian interkulturowych. Zostały one podzielone na nastepujące sekcje:

 

W każdej z powyższych sekcji znajdziesz właściwy instruktaż w postaci dokumentów i krótkich  filmów wideo.

 

Być może, będziesz chciał skorzystać z opisów przykładowych wymian, które sprawdziły się w praktyce. Możesz skorzystać z bazy gotowych scenariuszy, które zostały już wykorzystane w różnych kontekstach.

 

Mamy nadzieję, że materiały te będą pomocne dla tych wykładowców, którzy chcieliby zorganizować swój projekt telekolaboracyjny.

 

 

EU Life Long Learning logo

Disclaimer

Users are responsible for the content they enter. Note that some of your content will be publicly visible.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.