Ewaluacja

Wprowadzenie

 

Umiejętność komunikowania się online to bardzo ważny element wszelkiej współpracy w środowisku wirtualnym. Aby ułatwić zarówno wykładowcom,  jak i studentom śledzenie postępów w zakresie rozwijania tej kompetencji, stworzyliśmy szereg narzędzi i materiałów służących gromadzeniu przykładów pracy studenta, prowokowaniu refleksji oraz ocenie dokonanych postępów. Każdy z tych trzech elementów  może podlegać ewaluacji osobno bądź też w ramach zintegrowanego systemu monitorowania rozwoju kompetencji komunikacyjnej w sytuacjach online.

 

W poniższym wideo znajdziesz wprowadzenia do zasad oceniania pracy studenta w interkulturowych wymianach online. W kolejnych odnośnikach tej sekcji znajdziesz również dodatkowe materiały pomocne w procesie w procesie ewaluacji.

 

Oto wprowadzenie do zasad oceniania pracy studenta w wymianach telekolaboracyjnych:

 

 

 

Next...

 

EU Life Long Learning logo

Disclaimer

Users are responsible for the content they enter. Note that some of your content will be publicly visible.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.